$("#show24").hide(); $("#show24").show(); $("#sign").val(sign); $("#starDots li").removeClass("on"); $("#stock_suggest2").append(end); $("#swzx_gjszx_more").on('click',function(){ $("#swzx_zhtj_more").on('click',function(){ $("#szyw").html("获取时政要闻数据失败,请刷新重试"); $("#t-next span").text($("#menu li").first().find("a").text()); $("#t-next").addClass($("#menu li").first().find("a").attr("href")); $("#tabContent1").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent2").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent3").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent4").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent5").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent6").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tldtt").append("<a target='_blank' title='" + json.title + "' href='" + json.link + "'><h3>" + title + "</h3></a>"); $("#tldtt_sub").append("<a target='_blank' title='" + json.subtitle + "' href='" + json.link + "'><h3>" + subtitle + "</h3></a>"); $("#top_right_nav ul li").eq(i).removeClass('se'); $("#totalSecond").text(second - 1); $("#totop").fadeIn(300); $("#totop").fadeOut(300); $("#type2Input").val(''); $("#type2wrap").hide(); $("#type2wrap").show(); $("#userDiv").hide(); $("#userDiv").show();
爱望学校
桂林卫生学校招生报名
鲁南职业技术学校
表达培训心得
铜仁万山仁山学校
注册税务师培训班
国际商务单证考试培训
南昌软件学校
日本的动漫学校
石家庄模特培训班
常熟艺术培训中心
东莞韩语培训学校
浙商大学是个什么学校
半永久性韩式眉毛培训班
耒阳吉他培训班
芜湖县的学校
北京珠心算培训
徐州大专学校名单
素质高的学校
客户接待培训
浙江省会计考研学校
咸阳模特学校
北京叉车培训学校
厦门职业学校招聘
广东专科学校学费低
安庆预算培训班
沟通 培训心得
二本那些学校好
兰州面试培训学校
英文培训成人
$("#show24").hide(); $("#show24").show(); $("#sign").val(sign); $("#starDots li").removeClass("on"); $("#stock_suggest2").append(end); $("#swzx_gjszx_more").on('click',function(){ $("#swzx_zhtj_more").on('click',function(){ $("#szyw").html("获取时政要闻数据失败,请刷新重试"); $("#t-next span").text($("#menu li").first().find("a").text()); $("#t-next").addClass($("#menu li").first().find("a").attr("href")); $("#tabContent1").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent2").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent3").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent4").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent5").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tabContent6").Tabs({ tabSelector: ".qp_tab ul:not(.nodata)", conSelector: ".qp_img", focusClass: "at" }); $("#tldtt").append("<a target='_blank' title='" + json.title + "' href='" + json.link + "'><h3>" + title + "</h3></a>"); $("#tldtt_sub").append("<a target='_blank' title='" + json.subtitle + "' href='" + json.link + "'><h3>" + subtitle + "</h3></a>"); $("#top_right_nav ul li").eq(i).removeClass('se'); $("#totalSecond").text(second - 1); $("#totop").fadeIn(300); $("#totop").fadeOut(300); $("#type2Input").val(''); $("#type2wrap").hide(); $("#type2wrap").show(); $("#userDiv").hide(); $("#userDiv").show();